Usluge

Računovodstvo – Knjigovodstvo

Kompletnu sintetiku i analitiku u skladu sa Zakonom o računovodstvu, finansijsko i robno knjigovodstvo, PDV evidencije sa obračunom PDV-a, sve ostale evidencije i obračune, po verodostojnoj dokumentaciji.

Poresko savetovanje

Kompletna saradnja sa poreskom upravom, obaveštavanje klijenata o svim poreskim promenama, sve vrste konsultacija o ostvarenoj dobiti, ukazivanje na propisane povlastice.

Konsalting poslovi - poslovno savetovanje

Sve vrste konsultacija kod otvaranja privrednog društva ili preduzetnika, davanje informacija o načinu obavljanja delatnosti u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije i objašnjenja svih zakona koji su vezani za poslovanje, otvaranje i likvidacija privrednog društva ili preduzetničke radnje, izrada biznis plana za potrebe klijenta, izrada periodičnog bilansa za potrebe tendera, kredita ili minusa.

Ostalo

Izrada svih vrsta opštih akata, stručna kontrola vaših poslovnih knjiga, pravni poslovi, kadrovski poslovi i svi poslovi vezani za radni odnos, prodaja raznog kancelarijskog materijala i opreme.